Jan Grau (1977) on iseõppijast multidistsiplinaarne kunstnik, kes leidis tee kunsti juurde, kui ta kaheksa aastat pikkadel merereisidel ümber maailma seilas. Rännakud erinevatesse kultuuriruumidesse inspireerisid teda looma tuhandeid visandeid, mis kõnelesid universaalsetest poliitilistest allegooriatest ning seadsid fookusesse sellised teemad nagu võim, ahnus ja ebavõrdsus. 2014. aastal esines Jan Grau oma esimese maalinäitusega “Kõrgete tornide kuningriik”, mis kujutas endast visuaalset muinasjuttu universaalsest valitsejast ja tema absurdiühiskonnast, tõmmates paralleeele meid kõiki ümbritseva argireaalsusega.

  Aastal 2015 valmis multidistsiplinaarne isiknäitus “Dilemma”, mis erinevalt esimese näituse kontseptsioonist seadis teose huviorbiiti isiklikud mälupildid ning tõstatas küsimusi kunsti enese kohta. Grau kasutas oma teostes nutitelefoniga pildistatud hetki argipäevast ning teostas valitud fotod maalidena. Tema eesmärgiks sai analüüsida foto ja maalikunsti suhet digiajastul, mida iseloomustab sotsiaalmeedias levivate hetkefotode hullus. Grau mõtiskleb tänapäevase “foto” kui efemeerse triumfi üle. Igapäevaselt produtseerib maailm miljoneid fotosid sellest, mida me sööme, mida me kanname ning foto on kaotanud sügavama mõtte või moraali ning enamus fotoklõpsudest ei materialiseeru füüsiliselt mitte kunagi.

Maalid ja installatsioonid seeriast "Dilemma", 2015-2016
"Unustatud mälestused" / Fotod seeriast "Dilemma", 2015

Oma seerias mõtiskleb ta 20. sajandi (eesotsas Roland Barthesi ja Walter Benjaminiga) teooriate üle fotost kui kunstiliigist, mis ähvardas troonilt tõugata kunstiliikide hierarhia tipus oleva maalikunsti. Nüüd, 21. sajandil näeb ta vastupidist tendentsi ja selle tõestuseks jäädvustab efemeersed mobiiliklõpsud igavesti püsivasse maalikeelde. Veel toob ta esile foto võimetust kajastada kunstniku emotsioone ja seda “jäädvustamatut miskit”, mis fotografeeritavast pildist väljapoole jääb. Ta lisab oma fotodele isiklikud tunded ja mõtted ning püüab foto ja maali koostööl töötada välja kõikvõimast ja universaalset meediumit.

“Dilemma” seeria koosneb suuremõõtmelistest maalidest, fotodest ja kontseptuaalsetest installatsioonidest. Installatsioonides “Forgotten memories” ja ,,White noise,, kasutas ta muuseumi fotokogust mahakantud fotosid, mis on läbi paberihundi  oma lõpu leidnud. Nii viitab ta fotole kui mälukandjale, mis võib teatud situatsioonides olla efemeerne ja ajutine nähtus, kuid millele kunst suudab anda uue ja pikema elu ning mitmekihilisema tähenduse.

Hetkel jätkab Grau maali- ja fotokunsti dialoogide uurimist ning valmistab ette sarja tajunihestustest.